Visie


Door preventief en intensief te investeren in mensen in het hier en nu, kunnen ernstige problemen in de toekomst worden voorkomen. – Ayse Ustun

Wat ons drijft

Wij zien het als onze missie om verbindingen te leggen tussen mensen, hen te ondersteunen bij het ontdekken van hun eigen talenten en krachten en een eenheid te creëren zodat niemand zich alleen hoeft te voelen in deze maatschappij. Wij zijn er dan ook voor iedereen. Het maakt voor ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hulpvragen en/of problemen zijn. Indien je onze ondersteuning nodig hebt, zijn wij er voor je.

Waar zijn wij volgens onze relaties goed in?

  • Het snel herkennen van kernproblemen.
  • ‘Echt contact kunnen leggen’ door het hanteren van een mens tot mens benadering.
  • Het bieden van maatwerkoplossingen door kennis, kundigheid en ervaring: ieder mens is uniek en vraagt naast een menselijke benadering ook om een professionele aanpak. Wij hebben kennis van verschillende theorieën en hulpverleningsmethodieken die we in kunnen zetten om mensen in beweging te krijgen.

Visie

Ayse Ustun Zorg is een zorginstelling gevestigd te Nuenen, met als doel ondersteuning te bieden aan mensen die zich anders niet gezien, gehoord of begrepen voelen.

Wat ons drijft

Wij zien het als onze missie om verbindingen te leggen tussen mensen, hen te ondersteunen bij het ontdekken van hun eigen talenten en krachten en een eenheid te creëren zodat niemand zich alleen hoeft te voelen in deze maatschappij. Wij zijn er dan ook voor iedereen. Het maakt voor ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hulpvragen en/of problemen zijn. Indien je onze ondersteuning nodig hebt, zijn wij er voor je.

Waar zijn wij volgens onze relaties goed in?

  • Het snel herkennen van kernproblemen.
  • ‘Echt contact kunnen leggen’ door het hanteren van een mens tot mens benadering.
  • Het bieden van maatwerkoplossingen door kennis, kundigheid en ervaring: ieder mens is uniek en vraagt naast een menselijke benadering ook om een professionele aanpak. Wij hebben kennis van verschillende theorieën en hulpverleningsmethodieken die we in kunnen zetten om mensen in beweging te krijgen.