Leeromgeving voor JONGEREN (vanaf 13 jaar)

Voor wie?

AUZ heeft een kleinschalige leeromgeving voor jongeren vanaf 13 jaar, die niet (meer) naar school gaan en geen andere zinvolle daginvulling hebben. Dit kunnen jongeren met autisme en/of een (licht) verstandelijke beperking zijn, of jongeren die vanwege andere redenen buiten de boot vallen. Met de leeromgeving wordt beoogd om de dagen van de jongeren op een zinvolle, actieve, leerzame en creatieve manier in te delen en om ze klaar te maken voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Wat bieden wij?

Bij AUZ worden de jongeren zowel individueel als in groepsverband begeleid en ligt de nadruk op het opdoen van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De individuele begeleiding die de jongeren krijgen, is afhankelijk van de persoonlijke doelen die samen zijn opgesteld. Te denken valt aan:
        • Vergroten van zelfvertrouwen
        • Communicatie in relatie met anderen
        • Durven geven van de eigen mening
        • Tot rust komen
        • Leren van huishoudelijke taken (zoals boodschappen doen en koken)
        • Educatieve ondersteuning
        • Begeleiden bij (vrijwilligers)werk
        • Onderwijsondersteuning

De groepsbegeleiding is vooral gericht op het opdoen van sociale vaardigheden. De jongeren lunchen dagelijks samen en doen gezamenlijk verschillende activiteiten, zoals:
        • Spellen spelen
        • Wandelen en fitnessen
        • Groepsdiscussies voeren m.b.t. verschillende maatschappelijke thema’s
        • Naar de bioscoop, bowlen, minigolfen etc.

Thema's

Bij AUZ willen we de jongeren niet simpelweg bezighouden, maar nuttige vaardigheden leren voor een zo zelfstandig mogelijk leven. Zo vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat onze jongeren verantwoorde voedingskeuzes kunnen maken, regelmatig bewegen en inzicht hebben in welke taken er binnen een huishouden allemaal zijn.

In 2020 hebben wij onze eigen methode voor de leeromgeving ontwikkeld, waarin de levensdomeinen gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling centraal staan. Deze domeinen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals gezondheidszorg en vrijwilligerswerk. Ieder thema bestaat uit een werkboek, verschillende uitjes en veel praktische opdrachten. Hieronder zijn het werkboek en enkele van de praktische opdrachten van het thema ‘Voeding: Voedingswaarde’ te zien.

Praktische informatie

Voor wie?

Jongeren vanaf 13 jaar oud

Tijden

Op maandag en donderdag van
10:00 tot 16:00 uur

Inhoud

De leeromgeving bestaat uit zowel
individuele- als groepsbegeleiding

Meer informatie?

Mocht je geïnteresseerd zijn en/of heb je vragen over de leeromgeving, neem dan gerust contact met ons op. 

Leeromgeving

Naast individuele- en gezinsbegeleiding bieden wij bij Ayse Ustun Zorg een kleinschalige leeromgeving voor jeugdigen en jongeren tussen de 5 en 23 jaar oud. Onze jeugdigen en jongeren hebben doorgaans ondanks hun leeftijdsverschillen dezelfde behoeften; ze willen zich veilig en geborgen voelen, voelen dat ze zichzelf mogen zijn en vertrouwen hebben in de mensen om hen heen, zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen en hun plekje in de maatschappij kunnen vinden. De focus van de leeromgeving ligt bij het creëren van een warm, veilig thuisgevoel, in combinatie met het individueel ondersteunen van de jeugdige/jongere bij het werken aan de eigen doelen.

Iedereen die naar onze leeromgeving komt, wordt onderdeel van de Ayse Ustun Zorg familie.

Leeromgeving jeugdigen
(5 t/m 13 jaar)

Wanneer kinderen eenmaal een onderwijsachterstand hebben, halen zij deze bijna niet meer in (Centraal Planbureau 2021, Ongelijkheid van het jonge kind). Dit kan problematische gevolgen hebben voor de latere kansen op een gezond en zelfstandig leven. Daarom bieden wij sinds 2021 ook een leeromgeving voor jeugdigen vanaf vijf jaar, die zich vanwege gedragsproblematiek en/of het ontbreken van schoolse vaardigheden niet optimaal kunnen ontwikkelen binnen het regulier onderwijs.

De jeugdigen worden individueel en in groepsverband ondersteund bij het aanleren van zowel sociale- als schoolse vaardigheden, zoals belangstelling tonen voor interactie met anderen, zich prettig voelen in de groep, op hun beurt wachten en zich kunnen concentreren op een taak. Daarnaast bieden de verschillende sociale situaties de jeugdigen de gelegenheid om te groeien in het ontwikkelen van het vertrouwen in henzelf en anderen. Ze leren angsten los te laten en krijgen tools om beter om te gaan met hun onzekerheden. Het doel is om de onderwijsachterstanden van de jeugdigen in te halen, zodat zij zo snel mogelijk kunnen instromen in het regulier onderwijs.

Dagbesteding jongeren
(14 t/m 23 jaar)

Ayse Ustun Zorg biedt een kleinschalige leeromgeving voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar oud die niet (meer) naar school gaan en geen andere zinvolle daginvulling hebben. Dit kunnen jongeren met autisme en/of een (licht) verstandelijke beperking zijn, of jongeren die vanwege andere redenen buiten de boot vallen. Met de leeromgeving wordt beoogd om de dagen van de jongeren op een zinvolle, actieve, leerzame en creatieve manier in te delen en om ze klaar te maken voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Groepsbegeleiding
Vergelijkbaar met een schoolprogramma gaan de jongeren in groepsverband aan de slag met cruciale aspecten van het leven in de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid, voeding, beweging, omgaan met geld, verantwoordelijkheid en creativiteit. Ook gaan we aan de slag met de sociale vaardigheden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren. 

Thema’s
Bij Ayse Ustun Zorg willen we de jongeren niet alleen bezighouden, maar ook nuttige vaardigheden leren voor een zo zelfstandig mogelijk leven. Zo vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat onze jongeren verantwoorde voedingskeuzes kunnen nemen, regelmatig bewegen en inzicht hebben in welke taken er binnen een huishouden allemaal zijn.

In 2020 hebben wij onze eigen methode voor de leeromgeving ontwikkeld, waarin de levensdomeinen gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling centraal staan. Deze domeinen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals gezondheidszorg en vrijwilligerswerk. Ieder thema bestaat uit een theoretische achtergrond, een werkboek, verschillende uitjes en veel praktische opdrachten. Hieronder zijn het werkboek en enkele van de praktische opdrachten van het thema ‘Voeding: Voedingswaarde’ te zien.

Individuele begeleiding
De individuele begeleiding die de jongeren krijgen, is afhankelijk van de persoonlijke doelen die samen met iedere jongere zijn opgesteld. Mogelijke vormen van individuele begeleiding zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, het durven geven van de eigen mening, het bieden van educatieve ondersteuning, het begeleiden bij (vrijwilligers)werk en muziekles.

Praktische informatie

Voor wie?

Jeugdigen en jongeren tussen de 5 en 23 jaar oud.

Tijden

Voor jeugdigen: op dinsdag, woensdag en vrijdag van
09:00 tot 16:00 uur.

Voor jongeren: op maandag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Inhoud

De leeromgeving bestaat uit zowel groeps- als individuele begeleiding. Het doel van onze begeleiding is erop gericht om de jeugdigen en jongeren zo zelfredzaam mogelijk te laten worden.

Thema's

Iedere week komt er een ander thema aan bod tijdens de leeromgeving voor jongeren. Dit thema-aanbod is uniek: de methode is door Ayse Ustun Zorg ontwikkeld.

Meer informatie?

Mocht je geïnteresseerd zijn en/of heb je vragen over de leeromgeving, neem dan gerust contact met ons op.