Privacy policy

Ayse Ustun Zorg, gevestigd aan Park 51, 5671 GC te Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
       • Voor- en achternaam
       • Adresgegevens
       • Telefoonnummer
       • E-mailadres
       • IP-adres
       • Gegevens over activiteiten op onze website
       • Internetbrowser en apparaat type

Met onze website en/of dienst wordt niet beoogd om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een  minderjarige, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl. Wij verwijderen de informatie dan uit ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
       • Het afhandelen van je betaling.
       • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren.
       • Om diensten bij je af te leveren.
       • AUZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ayse Ustun Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Ayse Ustun Zorg) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Ayse Ustun Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Voor bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ayse Ustun Zorg verkoopt/stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (en je hiervoor toestemming hebt gegeven) en om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De informatie die we via cookies registeren bestaat onder andere uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina’s. Ayse Ustun Zorg plaats cookies bij bezoekers om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt. Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Meer informatie vindt je bij de website van de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijde in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ayse Ustun Zorg. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens uit ons computerbestand te halen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering indienen via contact@ayseustunzorg.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons terug.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
Ayse Ustun Zorg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl.

Privacy policy

Ayse Ustun Zorg, gevestigd aan Sjef van Schaijkstraat 16, 5701 TR Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met onze website en/of dienst wordt niet beoogd om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een  minderjarige, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl. Wij verwijderen de informatie dan uit ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Ayse Ustun Zorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ayse Ustun Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Ayse Ustun Zorg) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Ayse Ustun Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Voor bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ayse Ustun Zorg verkoopt/stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (en je hiervoor toestemming hebt gegeven) en om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De informatie die we via cookies registeren bestaat onder andere uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina’s. Ayse Ustun Zorg plaats cookies bij bezoekers om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt. Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Meer informatie vindt je bij de website van de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijde in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ayse Ustun Zorg. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens uit ons computerbestand te halen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering indienen via contact@ayseustunzorg.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons terug.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
Ayse Ustun Zorg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl.